Skip to main content

Wdrożenie systemu ERP w firmie — dlaczego warto to zrobić?

Systemy ERP stanowią kluczowy element współczesnej transformacji cyfrowej firm. Ich implementacja zapewnia optymalizację procesów, zwiększa efektywność i pozwala na lepsze zarządzanie zasobami, co staje się nieodłącznym krokiem w dążeniu do sukcesu i konkurencyjności na rynku. W naszym artykule przyjrzymy się najważniejszym spośród nich.

Czym jest system ERP?

Czym jest system ERP?

Skrót ERP pochodzi od angielskiego enterprise resource planning, co najczęściej tłumaczone jest jako planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Systemy informatyczne tej klasy służą do zbierania, przetwarzania i udostępniania danych, dotyczących wszystkich najważniejszych aspektów działania firmy. Jak można przeczytać na stronie Program do sprzedaży detalicznej, należącej do renomowanego dostawcy rozwiązań tego typu, pozwala to na koordynację szeregu procesów: od sprzedaży i obsługi klienta, przez politykę cenową, na zwrotach i reklamacjach kończąc.

Jaki system ERP wybrać?

Według ekspertów najlepszym wyborem będzie zakup oprogramowania ERP dostosowanego do specyfiki branży, w której działamy. Pozwala ono zwykle na uzyskanie znacznie lepszych efektów niż wówczas, gdy korzystamy z uniwersalnych systemów tej klasy. Przykładowo program do sklepu jubilerskiego nie tylko pomoże w planowaniu strategii cenowej czy automatycznym tworzeniu metek — można go również połączyć z wagą (i uzyskać dane wyrażone w karatach) lub wydrukować dzięki niemu certyfikaty dla sprzedawanych w placówce produktów. 

Jaki system ERP wybrać?

W jaki sposób system ERP ułatwia pracę kierownictwu?

Wdrożenie systemu ERP ma kluczowe znaczenie dla efektywności pracy kadry menadżerskiej. Wiele wykonywanych przez nią rutynowych czynności (np. planowanie grafików pracy czy tworzenie raportów) może odbywać się dzięki niemu automatycznie. Dane, potrzebne do zarządzania firmą, można przy tym uzyskać praktycznie jednym kliknięciem. W rezultacie menadżerowie mogą skoncentrować się na kluczowych dla danej organizacji obszarach i planowaniu strategicznym.

Jak system ERP pomaga pracownikom w wykonywaniu codziennych obowiązków?

Nie tylko kadra kierownicza może skorzystać na wdrożeniu systemu ERP — ułatwi on również pracę na niższych szczeblach. Dzięki niemu zatrudnione na nich osoby bez problemu stworzą spisy inwentaryzacyjne, wydrukują dokumenty sprzedaży lub uzyskają dostęp do niezbędnych im danych.

Oprogramowanie takie można również wykorzystać do automatycznej rejestracji czasu pracy i tworzenia dokumentacji kadrowej. Wszystko to odciąża szeregowych pracowników, pozwalając im na zwiększenie wydajności. Jednocześnie automatyzacja wielu czynności minimalizuje ryzyko popełnienia przez nich błędów.

W jaki sposób system ERP ułatwia pracę kierownictwu?

Jak nowoczesne narzędzia informatyczne wpływają na bezpieczeństwo przedsiębiorstwa?

Omawiane systemy pozwalają też na zwiększenie poziomu koordynacji wszystkich zachodzących w firmie procesów biznesowych i uzyskanie dzięki temu dodatkowych korzyści. Ich implementacja pozwala również na stałe monitorowanie kluczowych obszarów działalności, co minimalizuje ryzyko wystąpienia w nich zakłóceń. Systemy ERP są przy tym nieocenioną pomocą w kontrolowaniu przepływów pieniężnych — dzięki temu ich wdrożenie wpływa zwykle pozytywnie na stabilność finansową firmy.